Công ty Papo

Chính sách khuyến mãi

1. Chính sách khuyến mãi

Nhằm góp phần hỗ trợ khách hàng dễ dàng tiếp cận với những địa điểm thuộc hệ thống chuỗi của Papo đã được kiểm duyệt về chất lượng phục vụ, qua đó Papo có những chính sách khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ trong các hệ thống Papo. Ngoài ra Papo cũng khuyến mãi cho các tài khoản những dịp đặc biệt cũng như chiến dịch khuyến mãi của công ty.

2. Hình thức khuyến mãi

Có 2 hình thức khuyến mãi là quy đổi voucher quy đổi vật phẩm đều được quy đổi từ điểm tích lũy của quý khách hàng, số điểm quy đổi khuyến mãi tương ứng với số điểm được công bố đính kềm với khuyến mãi tại mục khuyến mãi trên website Papo.vn

3. Sử dụng khuyến mãi

- Đối với khuyến mãi là voucher, sau khi quý khách hàng nhận khuyến mãi thì chỉ có tài khoản nhận khuyến mãi được sử dụng. Mỗi khuyến mãi chỉ sử dụng 1 lần và mỗi lần thanh toán chỉ được sử dụng 1 mã khuyến mãi.

- Mệnh giá được ghi trên phiếu khuyến mãi.

- Phiếu khuyến mãi có 2 loại là thanh toán trên toàn bộ hệ thống chuỗi của Papo và thanh toán tại 1 địa điểm cố định trong hệ thống chuỗi của Papo, thông tin chi tiết có ghi trên phiếu khuyến mãi.

- Phiếu khuyến mãi không có giá trị quy đổi ra tiền mặt, chỉ áp dụng cho hình thức thanh toán tại hệ thống chuỗi của Papo.