Công ty Papo

Hướng dẫn tích điểm

1. Chọn địa điểm

* Địa điểm thuộc chuỗi hệ thống của Papo

Quý khách hàng chọn các địa điểm đã được Papo xác thực là hệ thống chuỗi của Papo trên website Papo.vn, các địa điểm thuộc hệ thống chuỗi của Papo có logo của Papo bên góc bên phải và có dấu xác thực. Trong phần chi tiết của địa điểm sẽ có dòng chữ "Nằm trong hệ thống tích điểm của Papo.vn" ở phần tổng quản của địa điểm đó.

* Địa điểm không thuộc chuỗi hệ thống của Papo

Các địa điểm có trên website Papo.vn và không phải là địa điểm thuộc hệ thống chuỗi.

2. Cách tích lũy điểm thưởng

Quý khách hàng phải đăng ký nếu chưa có tài khoản.

* Địa điểm thuộc chuỗi hệ thống của Papo

Sau khi sử dụng xong các dịch vụ của địa điểm, quý khách hàng thanh toán cho chủ địa điểm và yêu cầu được thanh toán trên hệ thống Papo.vn. Quý khách hàng đọc tên đăng nhập hoặc số điểm thoại nếu có mã khuyến mãi quý khách hàng đọc kèm theo để được tích điểm và giảm giá khuyến mãi. Số điểm sẽ được tích lũy ngay lập tức khi quý khách hàng thanh toán.

* Địa điểm không thuộc chuỗi hệ thống của Papo

Quý khách hàng chỉ được tích lũy điểm khi đặt chỗ tại địa điểm không thuộc chuỗi trên website Papo.vn

Sau khi sử dụng xong các dịch vụ của địa điểm, quý khách hàng thanh toán cho chủ địa điểm và yêu cầu được thanh toán trên hệ thống Papo.vn, quý khách hàng đọc tên hoặc số điểm thoại theo như thông tin đặt chỗ nếu có mã khuyến mãi quý khách hàng đọc kèm theo để được tích điểm và giảm giá khuyến mãi. Số điểm sẽ được tích lũy ngay lập tức khi quý khách hàng thanh toán.

Lưu ý: Quý khách hàng nên ưu tiên đặt chỗ tại địa điểm muốn sử dụng dịch vụ trên website Papo.vn. Dó sẽ là căng cứ khiếu nại nếu như chủ địa điểm từ chối thanh toán của quý khách hàng trên hệ thống Papo

3. Khiếu nại hệ thống trên Papo.vn

Nếu địa điểm thuộc hệ thống Papo có những hành động, lời nói nhằm xúc phạm, cản trở hoặc từ chối việc thanh toán trên hệ thống Papo.vn quý khách hàng có thể khiếu nại trực tiếp theo hotline 0903.006.756 - 038.27.26.284. Quý khách hàng cũng có thể thu thập những bằng chứng liên quan. Papo sẽ đảm bảo bí mật những thông tin mà quý khách hàng cung cấp cũng như có những khuyến mãi khủng lên đến 5.000.000đ cho nhưng khách hàng thông tin đúng sự thật.

4. Quy cách đổi điểm

* Địa điểm thuộc chuỗi hệ thống của Papo

- 20.000đ = 1 điểm tích lũy.

* Địa điểm không thuộc chuỗi hệ thống của Papo

- 30.000đ = 1 điểm tích lũy.

Lưu ý: Số điểm tích lũy được tính từ số tiền thanh toán trừ đi số tiền trên phiếu khuyến mãi (nếu có sử dụng phiếu khuyến mãi).

5. Thay đổi về quy cách đổi điểm

Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong “Hướng dẫn tích điểm” mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của Papo cũng như nhu cầu được phản hồi từ khách hàng.